Dotace z Nová zelená úsporám


Od 1.října se mění podmínky dotací z programu Nová zelená úsporám, které by měly platit až do roku 2025. V porovnání s dřívějšími dotacemi přináší mnoho pozitivních změn pro zájemce o fotovoltaické systémy. V první řadě se navyšuje celková dotace až na 200.000 Kč a je možné dostat dotaci i na rekreační objekty a již není podmínkou spotřebovat 70 procent elektřiny v objektu. Maximální velikost elektrárny je zastropována na 10kWp, což zcela postačuje pro většinu rodinných domů. Můžete si však pořídit i větší elektrárnu, ale dotace se Vám bude počítat jen na maximálně 10kWp a budete navíc potřebovat od 10kWp licenci od ERU a také živnostenské oprávnění. U instalací nad 20kWp pak také stavební povolení. Z toho důvodu doporučujeme našim klientů se držet maximální velikosti 10kWp. Existuje ještě další podmínka, že výše dotace nesmí přesáhnout 50 procent celkových nákladů.

Výpočet dotace

Minimální velikost elektrárny, na kterou je možné čerpat dotaci je stanovena na 2kWp a za tuhle sestavu je stanovena základní dotace 40.000 Kč. Za každý další kWp se pak přičítá 10.000 Kč. Pokud se tedy rozhodnete pro maximální velikost 10kWp, tak výše dotace bude činit 120.000 Kč.

Fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. V tomto případě bude potřeba použít hybridní střídač, který je dražší a tedy i základní dotace se zvětšuje z 40.000 na 60.000 Kč a dále pak opět platí, že každý 1kWp navíc zvětšuje dotaci o 10.000 Kč. K tomu je potřeba připočítat dotaci na baterie, která je 10.000 Kč za 1kWh. Kromě již zmíněného dotačního stropu 200.000 Kč zde existuje další podmínka, že kapacita baterie musí být k poměru výkonu fotovoltaického systému minimálně 1:1 a maximálně 1:2. Pojďme si tedy uvést jednoduchý příklad systému s bateriovým úložištěm 8kWh a fotovoltaikou o výkonu 6kWp.

Základní dotace na fotovoltaický systém bude:

  • 60.000 (za fotovoltaiku a hybridní střídač 2kWp) + 40.000 (za další 4kWp ) = 100.000 Kč
  • Dotace na baterie je 10.000 Kč / kWh. to znamená v našem příkladu 8kWh x 10.000 Kč = 80.000 Kč
  • Celková dotace bude tedy činit 100.000 + 80.000 = 180.000 Kč.

Kombinace s wallboxem pro nabíjení elektromobilu

V tomto případě dostanete ke své dotaci ještě navíc 10.000 Kč, protože kombinujete více podpor z dotačního programu. Na wallbox je navíc také dotace 15.000 Kč, ale musíte opět splnit, že dotace nepřesáhne 50% celkové ceny.

Dotace na rekreační objekty

V nových podmínkách již mohou čerpat dotace, ale musí mít přiděleno číslo popisné a evidenční a dále je potřeba prokázat, že objekt je minimálně 24 měsíců trvale obydlený.